ضمانت‌نامه

مدت زمان گارانتی تشک‌ها دارای دو بازه زمانی تعویض و تعمیر می‌باشد.

در بازه زمانی تعویض، کلیه هزینه‌ها به غیر از حمل و نقل برعهده شرکت تولیدکننده می‌باشد و در بازه زمانی تعمیر، کلیه هزینه‌ها برعهده خریدار می‌باشد.

لازم به ذکر است که گارانتی بدون قید و شرط بوده و فقط خرابی پارچه که نیاز به بازدید کارشناس شرکت دارد، شامل آن نمی‌شود.